mgr farmacji Justyna Krawczyk

Jak powinna wygl膮da膰 recepta w 2012 roku?

udost臋pnij:

W my艣l Rozporz膮dzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie recept lekarskich zmieni艂 si臋 ich wygl膮d, spos贸b wystawiania, a co za tym idzie i realizacji. Prawid艂owo wystawiona recepta powinna wygl膮da膰 w nast臋puj膮cy spos贸b: • Stare druki recept wa偶ne s膮 do 30 czerwca 2012 roku, ale nie okre艣lono czy to lekarz mo偶e z nich korzysta膰 do tego czasu czy pacjent mo偶e je zrealizowa膰 do ko艅ca czerwca 2012r.
 • Wszystkie dane musz膮 by膰 trwale, wyra藕nie i czytelnie naniesione na recept臋, w tym czytelnie tak偶e dla pacjenta!
 • Piecz臋cie lekarskie musz膮 by膰 wyra藕nie i w ca艂o艣ci odci艣ni臋te na druku, cho膰 nale偶y pami臋ta膰, 偶e tylko podpis lekarza musi by膰 鈥渙dr臋czny鈥, wszystkie pozosta艂e informacje mog膮 by膰 naniesione w postaci nadruku komputerowego, r贸wnie偶 dane 艣wiadczeniodawcy (np. przychodni) czy osoby wypisuj膮cej recept臋 (lekarza).
 • Wszystkie dane musz膮 by膰 wpisane we w艂a艣ciwe pole, tak aby nic na siebie nie nachodzi艂o i nie przechodzi艂y do s膮siednich p贸l.
 • Recepta nie mo偶e by膰 mniejsza ni膰 200 mm wysoko艣ci i 90 mm szeroko艣ci.
 • Na recepcie nie mog膮 znajdowa膰 si臋 informacje niezwi膮zane z jej przeznaczeniem, np. informacje stanowi膮ce reklam臋 lub inne piecz臋cie nie okre艣lone w rozporz膮dzeniu Ministra Zdrowia, przyk艂adowo stawiana na drukach recept przez protestuj膮cych lekarzy piecz臋膰 - 鈥淩efundacja do decyzji NFZ鈥. Ta ostatnia zgodnie z komunikatem NFZ z dnia 2 stycznia 2012 nie powoduje niewa偶no艣ci druku recepty i mo偶e by膰 honorowana przez apteki na zasadach og贸lnych.
 • Termin realizacji recepty na antybiotyk lub recepty dora藕nej z pogotowia wynosi 7 dni, pozosta艂e leki do 30 dni.
 • Na dole recepty, powinna by膰 naniesiona, w formie wydruku, nazwa i adres b膮d藕 REGON podmiotu odpowiedzialnego za jej wydruk. Je偶eli wydruku dokonuje lekarz, powinien znajdowa膰 si臋 zwrot - 鈥渨ydruk w艂asny鈥 .


Co musi wpisa膰 lekarz na recepcie, aby by艂a wystawiona prawid艂owo?
Opr贸cz informacji w polu 艢wiadczeniodawca, Pacjent czy Oddzia艂 NFZ, bardzo istotne jest aby lekarz ordynuj膮cy Pacjentowi leki, okre艣li艂 jeden z dost臋pnych rodzaj贸w odp艂atno艣ci.
Wyr贸偶niamy nast臋puj膮ce formy odp艂atno艣ci:

 • B - bezp艂atny
 • R - rycza艂t
 • 30%
 • 50%
 • 100% (lek pe艂nop艂atny)

Uwaga! Od 2012 roku przestala funkcjonowa膰 litera 鈥淧鈥, na nowych drukach recept nie ma ju偶 pola 鈥淐horoby Przewlek艂e鈥, teraz lekarz zobligowany jest okre艣li膰 form臋 odp艂atno艣ci, jaka przys艂uguje pacjentowi choruj膮cemu przewlekle na dan膮 jednostk臋 chrobow膮.

Lekarz mo偶e zapisa膰 ilo艣膰 艣rodka leczniczego na 90 dni stosowania, a nie jak by艂o dotychczas na 90 dni kuracji. Zmieni艂a si臋 r贸wnie偶 forma wypisywania recept na leki recepturowe, w my艣l rozporz膮dzenia MZ na jednej recepcie mo偶ne znajdowa膰 si臋 pojedyncza ilo艣膰 leku, czyli np. 100 g ma艣ci (tzw. jeden rycza艂t). Na recepcie mog膮 nanoszone by膰 poprawki przez osob臋 do tego uprawnion膮, przy czym ka偶da poprawka wymaga dodatkowego odci艣ni臋cia piecz膮tki i podpisu.
Je偶eli lekarz nie napisze, napisze nieczytelnie lub niew艂a艣ciw膮 dawk臋 farmaceuta ma obowi膮zek wyda膰 w takim przypadku najmniejsz膮 dawk臋 preparatu dopuszczon膮 do obrotu, czyli bierze si臋 tutaj tak偶e pod uwag臋 leki z t膮 sam膮 substancj膮 dost臋pne bez recepty!
W przypadku, gdy nie b臋dzie okre艣lona ilo艣膰 opakowa艅 danego leku, wydane zostanie jedno najmniejsze opakowanie znajduj膮ce si臋 w wykazie lek贸w refundowanych. Je偶eli lek nie podlega refundacji - najmniejsze opakowanie dopuszczone do obrotu.
Wa偶n膮 informacj膮 jest to, 偶e nie mo偶na ju偶 wystawia膰 odpis贸w na tzw. szafk臋 A, a tak偶e na antybiotyki, co do pozosta艂ych grup lek贸w bez zmian. Odpis do recepty mo偶e by膰 wystawiony tylko przez mgr farmacji, a zrealizowany w tej plac贸wce, w kt贸rej zosta艂 zrealizowany r贸wnie偶 orygina艂 recepty.
Odpowiedniki lek贸w (dawniej - zamienniki) - nowe regulacje prawne
Zmieni艂 si臋 system i spos贸b wydawania zamiennik贸w, nie ukrywajmy, 偶e zosta艂 on znacznie utrudniony dla farmaceut贸w, a pacjentowi ograniczy艂 wolno艣膰 wyboru do bardzo ograniczonej listy preparat贸w spe艂niaj膮cych warunki Ministerstwa Zdrowia. Najpierw, przedstawmy to, co zosta艂o zapisane w rozporz膮dzeniu MZ:
Art. 44. 1. Osoba wydaj膮ca leki, 艣rodki spo偶ywcze specjalnego przeznaczenia 偶ywieniowego, wyroby medyczne obj臋te refundacj膮 ma obowi膮zek poinformowa膰 艣wiadczeniobiorc臋 o mo偶liwo艣ci nabycia leku obj臋tego refundacj膮, innego ni偶 lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie mi臋dzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, kt贸ra nie powoduje powstania r贸偶nic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, kt贸rego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze 艣rodk贸w publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanego na recepcie. Apteka ma obowi膮zek zapewni膰 dost臋pno艣膰 tego leku.
2. Osoba wydaj膮ca leki, 艣rodki spo偶ywcze specjalnego przeznaczenia 偶ywieniowego oraz wyroby medyczne obj臋te refundacj膮 ma obowi膮zek, na 偶膮danie 艣wiadczeniobiorcy, wyda膰 lek, o kt贸rym mowa w ust. 1, kt贸rego cena detaliczna jest ni偶sza ni偶 cena leku przepisanego na recepcie. Nie dotyczy to sytuacji, w kt贸rej osoba uprawniona dokona艂a odpowiedniej adnotacji na druku recepty, wskazuj膮c na niemo偶no艣膰 dokonania zamiany przepisanego leku.

W zwi膮zku z powy偶szym odpowiednik musi znajdowa膰 si臋 w wykazie lek贸w refundowanych, ponadto jego cena detaliczna nie mo偶e by膰 wy偶sza ni偶 cena detaliczna oraz limit leku wypisanego przez lekarza. Niestety liczba zamiennik贸w spe艂niaj膮cych wszystkie powy偶sze warunki jednocze艣nie jest bardzo ma艂a! Ograniczona bywa r贸wnie偶 ich dost臋pno艣膰 w hurtowniach, a i dotychczasowe ordynowanie tych preparat贸w przez samych lekarzy nie by艂o zbyt cz臋ste. Jednym s艂owem mo偶liwo艣膰 wydawania zamiennik贸w zosta艂a zdecydowanie ograniczona, a korzy艣ci osi膮gane przez pacjenta ze stosowania ta艅szych preparat贸w nie do ko艅ca zosta艂y wzi臋te pod uwag臋.

Nie jest ju偶 wa偶ne ile pacjent zap艂aci - za zamiennik zap艂aci艂by mniej, cho膰 najcz臋艣ciej NFZ dofinansowuje oba preparaty jednakow膮 kwot膮 - ale to czy cena detaliczna odpowiednika nie przekracza limitu oraz ceny detalicznej leku przepisanego na recepcie. Mo偶na rozpatrzy膰 przyk艂ad popularnego leku na nadci艣nienie zawieraj膮cego indapamid. Jest on najdro偶szy w艣r贸d zamiennik贸w i pacjent p艂aci za niego 8,97 z艂. Gdyby pacjent za偶yczy艂 sobie zamieni膰 lek, do tej pory mogli艣my zaproponowa膰 mu 6 r贸偶nych lek贸w o ni偶szej cenie. Ze wzgl臋du na warunek, 偶e cena detaliczna odpowiednika nie mo偶e przekroczy膰 limitu i ceny detalicznej orygina艂u, pacjentowi mo偶na zaproponowa膰 tylko jeden zamiennik! Pozosta艂ych odpowiednik贸w, cho膰 w cenie bardziej korzystnej dla pacjenta, nie mo偶na mu zaproponowa膰, gdy偶 nie spe艂niaj膮 warunk贸w okre艣lonych w rozporz膮dzeniu MZ.

殴r贸d艂o:

1. Rozporz膮dzenie Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2011 roku w sprawie recept lekarskich.

2. http://www.katowice.oia.pl/wpisy-act-more-id-4507.html