mgr farmacji Karolina Szajder

Bezsenność

udostępnij:

Bezsenność (łac. Insomnia)- to trudności w zasypianiu, kontynuowaniu snu, wczesne budzenie się. Bezsenność może powodować depresja, alkohol, napoje zawierające kofeinę (kawa, napoje energetyzujące), stres, zaburzenia lękowe, zmniejszony poziom melatoniny (podczas starzenia się organizmu).

Wyróżnia się 3 rodzaje bezsenności:

 • przygodną (kilka dni)
 • krótkotrwałą (do 3 tygodni)
 • przewlekłą (dłużej niż 3 tygodnie)

Bezsenność to ważny problem społeczny, którego nie należy lekceważyć. Nie zdajemy sobie sprawy z tego jak ważne jest odpowiednie przygotowanie do snu. Leki w terapii to ostateczność. Bardzo ważna jest higiena snu tzn.

Należy unikać:

 • spania w ciągu dnia
 • środków pobudzający
 • obfitych kolacji
 • gorących kąpieli przed snem

Co należy robić:

 • być aktywnym fizycznie
 • jeść lekki posiłek
 • spacerować
 • zrelaksować się przed zaśnięciem

Farmakologiczne leczenie bezsenności należy ograniczyć do ok. 2-4vtygodni. Lek, jego dawka, czas leczenia są dobrane do każdego pacjenta. Zaleca się stosowanie selektywnych agonistów receptora benzodiazepinowego (zopiklon, zolpidem, zaleplon), Benzodiazepiny o działaniu ułatwiającym zasypianiu (estazolam, nitrazepam, temazepam), leki przeciwdepresyjne o działaniu nasennym (melatonina).

Obawa przed bezsennością często skłania pacjentów do stosowania leków uspokajających. Należy podkreślić, że poza wyjątkami (bezsenność w przebiegu kłopotów natury psychicznej), należy unikać leków uspokajających, które mogą dawać uzależnienie, zaś długotrwale stosowane nasilają zaburzenia snu. W celu łagodzenia napięcia i obaw przed zasypianiem zaleca się raczej stosowanie łagodnych preparatów tonizujących o charakterze ziołowym. Pomocne są także oddziaływanie o charakterze psychoterapeutycznym. W przypadku bezsenności przygodnej preferuje się nowoczesne leki nasenne pozbawione właściwości uzależniających (Imovane, Stilnox).

Nieleczona bezsenność charakteryzuje:

 • utrzymujące się uczucie zmęczenia
 • chwiejność i upośledzenie nastroju
 • trudności w koncentracji
 • zaburzenia pamięci
 • senność w ciągu dnia

Bezsenność może także powodować nawet 4-krotne zwiększenie ryzyka choroby niedokrwiennej serca[1], zwiększenie ryzyka wystąpienia chorób psychosomatycznych, upośledzenia układu odpornościowego, wystąpienia wypadków i liczby hospitalizacji.