Alina Świątek

Uczmy się od najlepszych, czyli opieka farmaceutyczna w Wielkiej Brytanii

udostępnij:

Kluczowym elementem odróżniającym pracę farmaceuty w Wielkiej Brytanii jest znaczne ograniczenie biurokracji, dzięki czemu może on poświęcić więcej czasu swoim pacjentom. Umożliwia to pełną realizację programu opieki farmaceutycznej. Ponadto od 2005 roku wprowadzane są dodatkowe zmiany prowadzące do usprawnienia systemu opieki. Zapoczątkowano w ten sposób wiele programów mających na celu pomoc pacjentom w realizowaniu prawidłowego leczenia, jak również eliminowanie różnorodnych problemów związanych z towarzyszącymi im chorobami.

Program „Przegląd wykorzystania leków

Dla pacjentów stosujących regularnie co najmniej 2 różne leki od okresu minimum 3 miesięcy przygotowano program Medicines Use Review (MUR - Przegląd wykorzystania leków), czyli nieodpłatnego spotkania z farmaceutą. Przeważnie odbywa się ono w lokalnej aptece. W trakcie takiej wizyty farmaceuta rozmawia z pacjentem na temat przyjmowanych przez niego leków, sposobu dawkowania, efektywności kuracji, jednocześnie starając się zweryfikować poprawność prowadzonej farmakoterapii. Jest to moment, w którym pacjent może rozwiać wątpliwości dotyczące sposobu przyjmowania leków, opowiedzieć o efektach występujących podczas ich stosowania oraz zapytać farmaceutę o radę w niejasnych kwestiach dotyczących leczenia. Jednocześnie farmaceuta podczas przeprowadzanej rozmowy może przeanalizować przebieg terapii, zauważyć ewentualne interakcje lekowe oraz wytłumaczyć pacjentowi w jaki sposób stosowane przez niego leki mają mu pomóc w chorobie. Ma to na celu poprawę leczenia oraz wzrost jego efektywności.

Program „Nowy lek”

Dodatkowo dla pacjentów, którym lekarz przepisał nowy lek wprowadzono program New Medicine Service (NMS). Podczas wizyty w aptece, w celu realizacji przepisanej recepty farmaceuta tłumaczy pacjentowi jak działa nowy lek, w jakim celu będzie on stosowany oraz jak powinien być przyjmowany. Następnie po upływie drugiego oraz czwartego tygodnia od wizyty farmaceuta kontaktuje się z pacjentem osobiście lub telefonicznie w celu oceny leczenia. Podczas takiej rozmowy sprawdza, czy dany lek jest nadal stosowany, czy nie wystąpiły jakiekolwiek działania niepożądane oraz służy pomocą pacjentowi w razie jakichkolwiek pytań dotyczących danego leku. Należy jednak zaznaczyć, że tym programem objęte są jedynie wybrane leki, m. in.: leki stosowane w nadciśnieniu, cukrzycy, astmie oraz leki wysokiego ryzyka, jak warfaryna oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Elektroniczny system przepisywania leków

Program ten, który jest aktualnie wprowadzany w Anglii pozwala na bezpośrednie przesyłanie recept danego pacjenta z przychodni do wybranej przez niego apteki. Pozwala to na wychwycenie ewentualnych błędów lekarzy i farmaceutów oraz znacznie oszczędza czas pacjenta, który nie musi w przypadku nieprawidłowo wystawionej recepty ponownie odwiedzać lekarza.

Pomoc dla diabetyków

W większości aptek istnieje możliwość zbadania poziomu glukozy we krwi. Badanie jest proste i daje szybki wynik. Polega ono na pobraniu niewielkiej ilości krwi z koniuszka palca bezpośrednio na pasek kontrolny, który jest umieszczany w glukometrze. Następnie po kilku sekundach otrzymujemy wynik. Badanie to jest bardzo przydatne we wczesnym rozpoznawaniu cukrzycy, gdyż często otrzymywany jest wynik świadczący o podwyższonym poziomie glukozy, u osób niespodziewających się występowania choroby. Ponadto apteki są miejscem łatwiej dostępnym dla pacjenta niż przychodnie, co zachęca ich do częstszej kontroli poziomu glukozy i umożliwia lepsze monitorowanie choroby.

Leczenie drobnych dolegliwości

W szczególnych przypadkach, gdy pacjent bezwzględnie potrzebuje natychmiastowej pomocy istnieje możliwość wydania niezbędnych mu leków przez farmaceutę. Oczywiście proces ten poprzedza dokładna ocena sytuacji i diagnoza, podczas których farmaceuta korzysta z dostępnego formularza aptecznego zawierającego odpowiednie wytyczne.

Program „Kontrola stanu zdrowia pacjentów”

W ramach programu Health Check-Up (Kontrola stanu zdrowia pacjentów) farmaceuta wykonuje pomiary masy ciała, ciśnienia krwi oraz wykonuje oznaczenia poziomu glukozy i cholesterolu. Tego typu badania kontrolne odbywają się podczas konsultacji, po uprzednio umówionym terminie i trwają przeważnie około pół godziny. Dodatkowo podczas takiej wizyty pacjent może uzyskać informacje dotyczące zdrowego odżywiania i stylu życia.

Istnieje jeszcze szereg ciekawych rozwiązań, które są praktykowane w opiece farmaceutycznej prowadzonej w Wielkiej Brytanii. Są to m. in.: programy rzucania palenia, utraty wagi, nadzorowania przyjmowanych leków przez osoby uzależnione oraz udzielanie im porad, a także indywidualny system dawkowania leków. Oczywiście wszystkie świadczone przez farmaceutów usługi są ustandaryzowane i uregulowane prawnie. Przedstawiony model opieki farmaceutycznej pozwala na zwiększenie efektywności leczenia, łatwiejszy dostęp pacjentów do podstawowych badań kontrolnych oraz fachowej porady dotyczącej farmakoterapii. Farmaceuta stanowi dla pacjenta cenne, a zarazem łatwo dostępne źródło informacji, z którego pacjenci chętnie korzystają.